VİDO KÜPÜ

DoublingCube
Tüm müsabakalarda vido küpü kullanılır. Küp her oyunun başında “64”´ü gösterecek şekilde ortaya konur. Oyunun herhangi bir anında taraflardan biri, kendisini avantajlı pozisyonda görerek, sıra kendisinde ve henüz zar atmamışken küpü kullanabilir. Küpü kullanmak isteyen taraf, küpü ortadan alarak “2”`yi gösterecek şekilde rakibinin önüne sürer. Taraflar, sadece hamle sırası kendilerindeyken vido çekebilirler ki, bunu zar atmadan önce yapmaları gerekmektedir (zar kırık gelmiş olsa dahi atılmış sayılır).

[en] DOUBLING CUBE