NET DEĞER

Oyunun başında daha küp kullanılmamışken ve zar atılıp hamle yapılmamışken yani ortadaki puan 1 iken oyunun payı 0.5 ve 0.5 olmak üzere iki taraf arasında pay edilir. O anda masadan kalkılsa iki tarafın da birbirine puan borcu 0.5 – 0.5 = 0 olacaktır. İşte bu borç ya da alacağa hisse farkı denir. Örneğin eğer taraflardan biri 3-1 atıp başlamışsa modern tavlada (oyun başında çift atılamaz) ilk hamlede elde edilebilecek en yüksek hisseye ulaşır. Bu durumda 3-1 atıp bununla 5-kapısını alan tarafın hisse farkı 0.1670 ‘e ulaşır. Bu fark sırf oyun kazanma yüzdesinden değil kazanılan oyunların mars ve katmerli mars olarak nasıl dağıldığından da gelir. Mesela 3-1 ile 5-kapısının alan tarafın oyunu kazanma ihtimali 0. 5546 (yani yüzde 55.46 da diyebiliriz) bunun 0.1708 ‘i marslardan 0.0071 ‘i de katmerli marslardan gelir. Bu durumda tek puanlık oyun kazanma ihtimali 0.5546 – 0.1708 – 0.0071 = 0.3767 olacaktır. Analiz programları da genelde ihtimalleri bu şekilde yani önce toplam yüzde oyunu kazanma ihtimali ve sonra bunların içindeki mars ve katmerli ihtimalleri olarak verirler. Diğer tarafın oyunu kazanma ihtimali 0.4454 iken bunun 0.1150 ‘si marslardan 0.0051 ‘i de katmerli marslardan gelir. Bu durumda tek puanlık oyun kazanma ihtimali 0.4454 – 0.1150 – 0.0051 = 0.3253 olacaktır. Bütün hesabı yapıp hisse farkını elde etmek için oyunları 1 ile marsları 2 ile katmerli marsları da 3 ile çarpıp toplamlarının farkını almak gerekmektedir. Yani hisse farkı ya da hisse değeri (0.3767 * 1 + 0.1708 * 2 + 0.0071 * 3) – (0.3253 * 1 + 0.1150 * 2 + 0.0051 *3) = 0.1670 olacaktır.

[en] EQUITY

Permalink