KÜP KARARLARI

VİDO KÜPÜ kullanımı küp ortada iken (hiç kullanılmamış iken) iki oyuncu tarafından da zarı atmadan önce mümkündür. Küpü önerme işlemini Küp çekmek (Double) gibi tabirlerle ifade edebiliriz. Bu önerinin/sorunun diğer oyuncuya sunduğu seçenekler ise Küp almak (Take) ya da Pas geçmek tir (Pass). Küpü almak iki misline oynamayı kabul etmenin yanında bir sonraki kullanım hakkını da tekeline almayı içerir. Pas geçmek ise oyunun o anki değerinden (ki bu önerilen küpün üzerindeki sayının yarısı olmaktadır) yenilgiyi kabul etmek ve yeni oyuna başlamak demektir.

Bir pozisyonda doğru küp kararının ne olduğu sorulduğunda hem küpü önerecek taraf hem de öneriyi yanıtlayacak taraf için kararımızı ifade ederiz. Bu durumda aşağıdaki seçenekler düşünülebilir:

1) No Double / Take : Zarı atacak ve oynayacak oyuncu için küp kararı erkendir, dolayısı ile karşı taraf küpü kolayca alabilir.
2) Double / Take : Zarı atacak ve oynayacak oyuncu için küp kararı doğrudur, karşı tarafın da küpü alması doğrudur.
3) Double / Pass : Zarı atacak ve oynayacak oyuncu için küp kararı doğrudur (marsa gitmesi risklidir), karşı tarafın küpü reddetmesi gerekir.
4) Too Good To Double / Pass : Zarı atacak ve oynayacak oyuncu için küp kararı geçtir (marsa gitmesi gereklidir), dolayısı ile karşı tarafın küpü sevinerek reddetmesi gerekir.

[en] CUBE ACTION