Skip to content

Phil Simborg

Kırk yıllık tavlacı, usta bir öğretmen ve tavla konusunda birçok girişimi vardır. A player of forty years, a master teacher and an entrepreneur of backgammon. Tavla ve Hayat