Dec
17

2014

Cevap 5

376 likes Category: Cevap


Double / Take

Sınırsız oyunda marslar ihmal edilebilir ve küpün tekrar kullanımı mümkünken %21,5 ile küp kabul edilebilir. PoYT usulü küp karar verme çerçevesinden gidersek hem Pozisyon, hem Yarış hem de Tehditler olarak Beyaz ‘ı favori görebiliriz. Ancak Yarış kısmında salt pip sayısına bakmayıp uygun ayarlamayı da yaparsak, Siyah ‘ın bu küpü alabileceğini düşünebiliriz. Tipik ve iki taraf için de dengeli bir senaryo ile Beyaz ‘ın açığını kapatacağını ve Siyah ‘ın da 5 ile gireceği kanadı incelersek, sırf bu kısımdan Siyah ‘ın %20 civarında bir kazanma şansının olduğunu görebiliriz. Kalan %2 ‘yi de diğer kanatlardan tedarik edersek Siyah ‘ın bunu alabileceğini buluruz. Beyaz da küpü çevirmelidir çünkü yeterli derecede Küp/Pas ‘a götürebilecek Pazar Kaybı kanadı mevcuttur. Daha detaylı bir açıklama için 0003 – ÇOK BOYUTLU KÜP ANALİZİ

Cevap5UA-57253056-1