Dec
07

2014

Cevap 1

394 likes Category: Cevap


8/4   5/4

İki taraf da duvar örmüşse zamanlaması daha iyi olan oyunu kazanır. Aşağıdaki oyuncuya duvarını beşli hale getirme imkanı gelmiş. Eğer 16 ‘daki pulu kırılmazsa eşit duvar, daha az sayıda duvar arkasında pul ve zamanlama avantajı olacak. Kırılırsa ve eğer gele atarsa zamanlama avantajı daha da artacak. Eğer konarsa otomatikman duvarın dibine gelmiş iki pula karşılık duvarın dibine gelmiş tek pulla avantajlı olacak. Eğer iki pulla birden barda kırık hale gelirse de o zaman rakibinin duvarını aşamamasını bekleyecek.

C1UA-57253056-1